Tag Archives: phụ nữ nấu bia

Vai trò của “phái đẹp” trong sản xuất bia

Phụ nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, ngay cả trong sản xuất bia, tưởng chừng như chỉ dành cho “phái mạnh” thì “phái đẹp” cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng xuyên suốt chặng đường hình thành và phát triển. Bia – Phát minh của phụ nữ Bia chính là